Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με το αρ.10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11-3-2010 η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του Ν.4682/2020 και τις υπ. αρ. 18318/13-03-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης", που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε συλλόγους και αθλητικά σωματεία.

Θέμα 2ο : Αποδοχή Δωρεάς Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης.

Θέμα 3ο : Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας κυλικείων και ορισμός εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 -2021.

Θέμα 4ο: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης.

Θέμα 5ο: Υποβολή αιτήματος για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Θέμα 6ο: Προγραμματισμός προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

Η Πρόεδρος


Μαρία Αγγελή


Προβλήθηκε 194 φορές

''Παγκόσμια Ημέρα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας'' - Ευτυχώς που την θυμήθηκαν κάποιοι σήμερα.

Στην Ηλιούπολη, που υπενθυμίζουμε έχουμε και τα γραφεία της Ελληνικής εταιρίας για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, την ''παρτίδα'' την έσωσαν μέλη της Δημοτικής Παράταξης ''Πρώτα η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ''.