Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με το αρ.10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11-3-2010 η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του Ν.4682/2020 και τις υπ. αρ. 18318/13-03-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης", που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε συλλόγους και αθλητικά σωματεία.

Θέμα 2ο : Αποδοχή Δωρεάς Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης.

Θέμα 3ο : Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας κυλικείων και ορισμός εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 -2021.

Θέμα 4ο: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης.

Θέμα 5ο: Υποβολή αιτήματος για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Θέμα 6ο: Προγραμματισμός προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

Η Πρόεδρος


Μαρία Αγγελή


Προβλήθηκε 114 φορές

Έγιναν ξαφνικά όλοι φιλόζωοι στην καραντίνα - Τι τύχη είχαν τα σκυλάκια μετά το πρώτο lockdown

Από τις 5 Νοεμβρίου που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό η επιβολή νέας καραντίνας διάρκειας τριών εβδομάδων ως τις 30 του ίδιου μήνα για το σύνολο της χώρας, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας, σημειώθηκε μια σημαντική αύξηση στα αιτήματα υιοθεσίας αδέσποτων.