Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45 σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα:

1. Ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου

2. Ανάκληση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (184/2020, 185/2020, 186/2020, 189/2020, 190/2020, 191/2020, 192/2020, 193/2020, 194/2020, 195/2020, 196/2020, 197/2020, 198/2020, 199/2020, 200/2020, 201/2020, 202/2020, 203/2020,204/2020, 205/2020, 206/2020, 207/2020)

3. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το κείμενο διαβούλευσης των φορέων της ΣΜΠΕ

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (6η), οικονομικού έτους 2020

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (7η), οικονομικού έτους 2020

6. Εισηγητική έκθεση Β τρίμηνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

7. Έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ»

8. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.»

9. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

10. Έγκριση παράτασης σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης και εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων Δήμου, έτους 2019

11. Μετονομασία οδού, ονομασία οδού και πλατείας

12. Ενημέρωση - Απολογισμός από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.» για την λειτουργία του Νομικού Προσώπου

13. Αντικατάσταση Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» μετά από παραίτηση

14. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.» για την λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών

15. Λήψη Απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της αύξησης του ωραρίου μερικής απασχόλησης του προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων

16. Λήψη ή μη απόφασης για την αποδέσμευση θέσεων από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1/71Μ/2008

17. Λήψη ή μη απόφασης για την αποδοχή αιτημάτων για πρακτική άσκηση από δημόσιο και ιδιωτικό ΙΕΚ

18. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2021

19. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, έτους 2021

20. Καθορισμός Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου, έτους 2021

21. Καθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων, έτους 2021

22. Καθορισμός Τελών Κατάληψης Περιπτέρων, έτους 2021

23. Καθορισμός Τελών εμποροπανηγύρεων, έτους 2021

24. Καθορισμός Τελών Διαφήμισης, έτους 2021

25. Χρήση αιθουσών 2ου Γυμνάσιου Ηλιούπολης από παρακείμενο Δημοτικό Σχολείο

26. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

27. Εισηγητική έκθεση Γ τρίμηνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

28. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», οικονομικού έτους 2020

29. Αντικατάσταση μελών των Ν.Π.Δ.Δ της Δημοτικής Παράταξης «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»

30. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ»

31. Διάθεση ή μη σχολικού χώρου ως έδρα της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Ηλιούπολης

32. Παραχωρήσεις ή μη σχολικών χώρων για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς σε φορείς του Δήμου

33. Τροποποίηση μελών Μηχανισμών Πιστοποίησης Εκτέλεσης των Πράξεων: α) «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με κωδικό MIS 5001378 και β) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης» με κωδικό MIS 5001921»

34. Μεταφορά της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της κ. Κουτσαύτη Αλεξάνδρας από την οδό Αρχιμήδους 8 στη συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου & Μαραθωνομάχων

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σταύρος Γεωργάκης


Προβλήθηκε 189 φορές

Δημοτική Κίνηση ''ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη'' - Ανακοίνωση για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, σημείο αναφοράς της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μας, βρίσκεται σε παρακμή και εγκατάλειψη. Λειτουργεί στηριζόμενο στο φιλότιμο και τον πατριωτισμό κάποιων συμπολιτών μας.

Η Δημοτική Κίνηση ''ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη'' για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας στην πόλη μας.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου, υιοθετήθηκε από την δημοτική αρχή η πρότασης της Κίνησης μας για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας με βάση τον ν.4513/2018 στην πόλη, με τη συμμετοχή του Δήμου.

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηλιούπολης για την ''Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία''

Η σημερινή «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» είναι μια σημαντική υπενθύμιση σε όλους μας πως η αξιοπρέπεια και η ευημερία είναι δικαίωμα όλων και οφείλουμε να πράξουμε ακόμα πολλά ως κοινωνία & πολιτεία προκειμένου να γίνει αυτό μια καθολική πραγματικότητα.