Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με ΑΔΑ Ψ7Ψ746ΜΤΛ6-ΟΚΩ το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπενθυμίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 ̟αρ. 11 του ν.3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου ∆ήμου και των ΝΠ∆∆ αυτού.
Επομένως, για το χρονικό διάστημα που οι Σχολικές Μονάδες ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, το προσωπικό καθαριότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύναται να απασχοληθεί είτε σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και ∆ημοτικά σχολεία) καθώς και σε σχολεία Ειδικής Αγωγής, είτε σε υπηρεσίες του οικείου δήμου ή ΝΠ∆∆ αυτού, αναλόγως των αναγκών ̟που ̟προκύπτουν.
Αναφορικά με τους συμβασιούχους, ̟που α̟πασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου σε Σχολικές Μονάδες ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ∆ημόσια ΙΕΚ και Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, για το χρονικό διάστημα ̟που αυτές θα είναι σε αναστολή λειτουργίας, θα α̟πασχοληθούν σε Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολεία Ειδικής Αγωγής του οικείου ∆ήμου.
Εφόσον οι ανάγκες καθαριότητας των εν λόγω μονάδων ήδη καλύ̟πτονται, οι συμβασιούχοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να απασχοληθούν και σε λοι̟πά δημοτικά κτίρια, καθότι με το νέο θεσμικό ̟πλαίσιο αποτελούν ̟πλέον ̟προσωπικό του δήμου.

πηγή

Προβλήθηκε 198 φορές
Πέθανε ο εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης που δώρισε όλη την περιουσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο εφοπλιστής, Ιάκωβος Τσούνης, που πρόσφατα δώρισε όλη του την περιουσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, απεβίωσε στις 15.30 στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) όπου νοσηλευόταν.

Αυτά είναι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που λήστευε ηλικιωμένους στην Αττική

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες πέντε ατόμων, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε συστηματικά σε ληστείες και διακεκριμένες κλοπές από οικίες ηλικιωμένων ατόμων στα Μεσόγεια Αττικής...

Κορονοϊός: Επιπλέον μέτρα στον οικισμό Ρομά στο Νομισματοκοπείο

Ύστερα από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κατόπιν εισήγησης και σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Χαλανδρίου, Συμεών Ρούσσου, αποφασίστηκε η κήρυξη του οικισμού Ρομά Νομισματοκοπείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από σήμερα έως και την Δευτέρα 19 Απριλίου στις 6 π.μ.