Δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης του Δημάρχου δεν ψήφισαν τον Ισολογισμό του Δήμου για το 2017 και το πανηγυρίζουν!!!!

Τον Ισολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017, τον ψήφισαν θετικά ΜΟΝΟ 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι και προερχόμενοι ΜΟΝΟ από τη Διοίκηση του Δήμου.

Δηλαδή, 14 από τους 41!!!! ....και ΚΑΜΙΑ Παράταξη από τις επτά, αφού:

3 Δημοτικές Παρατάξεις από τις 7 της αντιπολίτευσης που παραβρέθηκαν στη συζήτηση και στην ψηφοφορία, ψήφισαν Λευκό ή δήλωσαν «Παρών».

Η δημοσιευμένη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» απόφαση του Δ.Σ. ΕΔΩ

Αυτό, η διοίκηση του Δήμου το αντιλαμβάνεται σαν « Πλήρη αναγνώριση της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου», αναφέροντας μάλιστα πως «Τα συγχαρητήρια ακόμη και της αντιπολίτευσης απέσπασε η Δημοτική αρχή με την παρουσίαση της έκθεσης του Ισολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης για το έτος 2017.

Το σύνολο της αντιπολίτευσης αναγνώρισε τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και την άριστη οικονομική κατάσταση του Δήμου μας».

Τα συμπεράσματα δικά σας!

Το Δελτίο Τύπου του Δήμου ΕΔΩ

Επισημαίνω, τη σκόπιμη παραπληροφόρηση από πλευράς Δήμου, αναμένοντας και τις ανακοινώσεις των επτά (7) Παρατάξεων της αντιπολίτευσης που να αποκαθιστούν την αλήθεια σχετικά με τη δική τους άποψη, όπως αυτή εκφράστηκε στη συζήτηση και στην ψηφοφορία, όπως επίσης και το αυτονόητο πως η απουσία από τη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως θετική άποψη και μάλιστα του "συνόλου της αντιπολίτευσης" όπως προκλητικά αναφέρει το Δελτίο Τύπου του Δήμου Ηλιούπολης.

Κώστας Γ. Σεφτελής
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ηλιούπολης
τ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου & Αντιδήμαρχος 

Προβλήθηκε 326 φορές

Παιδεία: ένας απο τους πιο βασικούς πυλώνες στη χώρα μας! (του Ιωάννη Σακκά)

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του Έθνους μας είναι η παιδεία. Ο Ελληνικός λαός ως φωτοδότης του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού καλείται αυτή την περίοδο εντός μιας δριμύτατης οικονομικής κρίσης, που έφεραν οι Μνημονιακές Κυβερνήσεις, να αντιμετωπίσει την αποδιάρθρωση της παιδείας ως συνέπεια απαίδευτων Κυβερνήσεων.

Ο Δήμαρχος  Ηλιούπολης «μας χρωστάει,  μας παίρνει και το βόδι»! (του Γιώργου Μπαλτά)

Τα τέλη καθαριότητας είναι ανταποδοτικά, οι πολίτες πληρώνουν το κόστος του Δήμου για τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν. Εννοείται πως ο Δήμος διαχειρίζεται το κόστος της καθαριότητας κατά το συμφέρον των πολιτών υπακούοντας στον κανόνα «οι καλύτερες υπηρεσίες με το χαμηλότερο κόστος».