«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι επί τη οριζόμενη από τον Ποινικόν Νόμον, και επί τη υποχρεώσει της πολιτικής αποζημιώσεως, ότι ο φέρων  το παρόν μας Κύριος Κωνσταντίνος Παπαδημητρόπουλος, κάτοικος της κοινότητας Ανδραβίδας, του Δήμου Μυρτουντίων  της επαρχίας Ηλείας, απ’ αρχής άχρι τέλους, του υπέρ αυτονομίας ιερού ημών αγώνος, υπηρέτησε στρατιωτικώς την Πατρίδα, διατελέσας δε καθ’ όλον το ειρημένον  διάστημα  ως οπλαρχηγός, υπό τους αρχηγούς Γεώργιον και Χρύσανθον, κατά τας, Μποτίνι, Πούσι, Σαββάλια, Πάτρας, εις το φρούριον των Πατρών, Σαραβάλι και Γηροκομειόν, έλαβε μέρος ευεργετικόν εις τας κατ’ αυτάς (συ)κροτηθείσας μάχας, και ιδίως εις εκείνας, του Μεσολογγίου, Πέρα Μετόχι, Άγιον Αθανάσιον, Ανδραβίδας, Γαστούνης, Τραγανού, Δροσελής γεφύρια των Λεχαινών, και Σανταμέρι και Πόρτες, θυσιασθέντων δε εις Πόρτες, δυο θείοι του (αδελφοί του πατρός του) Νικολούτσος Δρακόπουλος και Αθανάσιος Δρακόπουλος, και ο αδελφός αυτού Χρήστος Παπαδημητρόπουλος, κινδυνεύσας και ο ίδιος, σώσας υπέρ τας χιλίας ψυχάς από την αιχμαλωσίαν, πολεμήσας υπέρ τας οκτώ ώρας με οκτώ χιλιάδας εχθρούς του Ιμπραήμ Πασά, όπου διεκρίθη δι’ αξιέπαινου ζήλου και παραδειγματικής ανδρείας.
 
Παρεκτός  τούτου συνεισέφερε και χρηματικώς εις τας ανάγκας της Πατρίδος, μισθοδοτών είκοσι πέντε στρατιώτας και την πολιορκίαν του φρουρίου Μεσολογγίου, ανά πεντήκοντα γρόσια εκείνης της περιστάσεως, και η μισθοδοσία των οποίων διήρκεσεν ένα κατά συνέχειαν μήνα.
 
Εισέτι εμισθοδότησε  ένα μήνα, και ημέρες είκοσι έξη, πεντήκοντα στρατιώτας, τοποθετημένος  ων εις Ριόλον, κατά την πολιορκίαν των Πατρών, ο μισθός των οποίων ανήκει εις γρόσια δύο χιλιάδες, τριακόσια τριάντα τρία, και παράδες δεκατρείς του τότε καιρού.
 
Διό επαφίεται  εις αυτόν η παρούσα μας πιστοποίησις δια να του χρησιμεύση όπου ανήκει.
 
Εν Πύργω τη α΄Νοεμβρίου 1846
 
Δημήτριος Καραμέρος  Γεώργιος Μήτσου
 
Επικυρούται η γνησιότης των άνω υπογραφών των κ.κ. Γεωργίου Μήτσου και Δημητρίου Καραμέρου.
 
Εν Πύργω την 17ην Νοεμβρίου 1846
 
Ο Δήμαρχος Λετρίνων
 
Λυκούργος Κρεστενίτης
 
 

*Το έγγραφο αυτό, υπάρχει  στο Αρχείο Π.Δ.Καπετανόπουλου. 

Προβλήθηκε 295 φορές

''Δεν έφταιγε ο ίδιος. Τόσος ήτανε'' (του Ελευθερίου Ανευλαβή)

Ένας κενολόγος, κήρυκας του νεοφιλελευθερισμού, «Ήχος στεκάμενος κούφιος.». (Γ. Σεφέρης). Ένας κυβερνήτης, που κυβερνά, καταγγέλλοντας τους προηγούμενους (όχι άδικα μερικές φορές), για την δική του ανικανότητα να αντιμετωπίσει και να λύσει τα προβλήματα της χώρας.

ΠΕΡΙ ΑΣΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ (του Νίκου Καραβέλου)

Η Κυβέρνηση, με άλλα λόγια η παρέα που διαφεντεύει την πατρίδα μας, είναι τόσο σίγουρη για τον εαυτό της, που έφτασε στο σημείο να "θεσπίσει" ασυλία για τα μέλη της "Αγέλης των Λοιμωξιολόγων", του "Επιτροπάτου των Ειδικών" και της "Εθνικής Παρέας των Εμβολιαστών".